Kortet - orienteringskortet

Orienteringskortet er vores udstyr til, at finde rundt i skoven med. Kortet afspejler de markante og mindre markante ting man møder i skoven.

Den rute man løber i skoven, bliver bestemt af en indtegnet bane på kortet, som består af en trekant, der viser hvor man starter, cirkler for hver post, der skal besøges i den rigtige rækkefølge og til sidst en dobbel ring, der viser målet.

Signaturer på kortet

Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:

Sort

Ofte menneskeskabt - men også f.eks. sten eller klipper.

Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.

Grøn

Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem.

Gul

Gult betyder mere eller mindre åbent - det vil sige, at man kan kigge hen over eventuel bevoksning. Er der hvide prikker i det gule, er der spredt bevoksning.

Blå

Blå betyder vand - grøfter, brønde, søer osv. Moser kan man ofte passere - med våde fødder.
Hvis en mose eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om.

Brun

Landskabet - huller, skrænter, højdekurver.
Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og "langtidsholdbare" ting på kortet - men kurver er også noget af det sværeste at lære at orientere efter.

Denne korte gennemgang drejer sig kun om de mest almindelige danske signaturer. Vil du vide mere, kan du finde alt i kortnormen: den danske udgave

Postdefinitioner

På kortet finder du som regel en oversigt over posterne sammen med deres definitioner; her anvendes de såkaldte IOF-symboler.

I starten skal du ikke bekymre dig om at lære alle disse symboler!

Når du bliver mere rutineret, kan det være en stor hjælp at vide mere præcist, hvordan posten er placeret.

På eksemplet kan man se, at post 1 har kontrolnummeret 76, og at den er placeret, hvor en vej og en sti forgrener sig.

Post 2 med kontrolnummer 40 er en punkthøj med posten placeret på toppen.

Post 3 (kontrolnummer 73) er den nordligste af flere skrænter inden for postcirklen, og posten ligger ved skræntens vestlige ende.

Post 6 (kontrolnummer 62) ligger, hvor en grøft og en vej krydser hinanden.

Her er et par gode links, hvis du vil gå mere i detaljer:
Den fuldstændige oversigt over postdefinitioner med tegnede eksempler på betydningen.
Der findes også en mindre udgave, som ikke har landskabstegninger og kortudsnit.

 

 

 

 

 

 

 

Image

Kortet signature

Image

Kortet definitioner

Menu