Generalforsamling i Kolding Orienterings Klub
&
Skydeudvalget
onsdag
den 23. februar 2022

Generalforsamlingen afholdes den 23. februar kl. 19:00

Generalforsamling i Skydeudvalget, Kolding Orienterings Klub, onsdag den 23. februar 2022 kl. 18.30

Menu