Generalforsamling i Kolding Orienterings Klub
&
Skydeudvalget
onsdag
den 5. maj 2021

Generalforsamlingen afholdes den 5. maj kl. 19:00 (bemærk nyt tidspunkt)

Generalforsamling i Skydeudvalget, Kolding Orienterings Klub, onsdag den 5. maj 2021 kl. 18.30

Menu