Generalforsamling i Kolding Orienterings Klub
&
Skydeudvalget
onsdag
den 22. februar 2023

Generalforsamlingen afholdes den 22. februar kl. 19:00

Generalforsamling i Skydeudvalget, Kolding Orienterings Klub, onsdag den 22. februar 2023 kl. 18.30

Menu