Tilskudsordninger

BØRN/UNGE:
Startafgifter for børn/unge indtil og med 20 år (kun løb i Danmark): Egenbetaling 20 kr.
Udregn venligst selv tilskud og indtast ved tilmelding i O-service.

Dog er egenbetaling ved alle DM-stævner samt Påskeløb (pr. etape) 50 kr.
Udregn venligst selv tilskud og indtast ved tilmelding i O-service.

Tilskud bortfalder ved fravær der ikke skyldes sygdom eller skader.

Gratis udlån af brikker og klubløbetrøjer til ungdomsløbere (skal erstattes ved bortkomst).

Startafgifter ungdom udland - ingen tilskud.

U1-kurser - tilskud 150 kr.
U2-kurser - tilskud 250 kr.
Junior-kurser - tilskud 250 kr.
KUM - tilskud 250 kr.
Tilskud indtastes ved tilmelding i O-service.

Ungdoms- og junior-sommerlejre: Tilskud 450 kr.
Indtastes ved tilmelding i O-service.

TC-SYD: Årskontingent dækkes af klubben. Der ydes kørselstilskud til fællessamlinger. Ved flere deltagere fra KOK forventes fælles kørsel. Kørte kilometre indberettes til kassereren og tilskud overføres til chaufførens løbskonto, hvis ikke andet aftales. Deltagerbetaling på samlinger (som regel til mad) afholder man selv.

TVO: Årskontingent dækkes af klubben. Intet kørselstilskud. Tilskud til ture kan gives efter ansøgning.

Tilskud til ungdomsløbere er en af de største poster i klubbens regnskab. Derfor kan vi også godt forvente lidt den anden vej. Det er blandt andet:
-man løber i klubtrøje til DM'er, stafetter og divisionsmatcher
-ungdomsløbere og forældre hjælper så vidt det er muligt ved klubbens stævner, trail-løb, events og andet der giver en indtægt til klubben.
-man har klubtøj på ved præmieoverrækkelser

ALLE: Træneruddannelse, lederuddannelse, DOF-akademi og lignende: Deltagerbetaling og kørsel dækkes af klubben - efter forudgående aftale med bestyrelsen.

Divisionsmatch - intet tilskud længere, i stedet gives tilskud til bus eller lignende i forbindelse med landsfinale (eller nedrykningsmatch).

Herudover giver klubben tilskud til køb af klubtøj via Trimtex. I Trimtex-aftalen har klubben bl.a. forpligtet sig til, at medlemmer der starter ved DM-stævner i klasserne H/D 17-20 og H/D21 skal løbe i Trimtex-klubløbetrøje. Har man ikke en sådan trøje, skal man kontakte formanden eller næstformanden.

Menu