Klubaftener januar, februar, marts - opsamling

Der har været afholdt 3 klubaftener henover årets første 3 måneder. Vedhæftet en lille opsamling.

Vær opmærksom på årets første divisionsmatch den 16. april - tilmelding senest den 7. april.

Se også gerne på de stævner vi selv arrangerer i år og meld dig som hjælper til nogle af dem.
Mvh. Bestyrelsen
Kolding OK

IMG 4579 600

 

Powerpoint Klubaften 1

Powerpoint Klubaften 2

 

Opsamling på klubaften januar
Klubaften 1 – langtidsplanlægning åbne løb/stævner (se Power Point på hjemmesiden):
Planche 1: Planen som den ser ud for nuværende blev gennemgået. Efter vi har fået DM Nat i 2025 er stævnet flyttet til foråret, så vi står med DM Nat og Påskeløb lige efter hinanden. Det er tanken at køre stævnerne med samme organisation, så DM Nat bliver en ”fortræning” for os inden Påskeløbene. Vores løb i 2023 blev kort gennemgået inden der skulle tages stilling, hvad vi vil lave i 2024.
Planche 2: Hvilke stævner vil vi lave i 2024? Der må gerne være mulighed for en vis indtjening. Især sprint i foråret blev diskuteret. Hvis vi kan lave sprintløb uden for meget arbejde (især med tilladelser, trafik etc.) er det ok. Vi har lavet/laver divisionsmatch 3 år i træk, så det må gerne være noget andet. En model kan være 2 små løb i foråret (Natcup og MTBO) og så FM Knockout-sprint sidst i august – hvis konkurrencen gennemføres. Det gennemføres som prøve i Hillerød i 2023 for første gang.


Planche 3: Den nuværende plan for Påskeløb 2025 blev gennemgået. Det er tanken at bruge Vingstedcentret som base, med 1. etape i Vingsted (mellemdistance) og 2 etaper i Frederikshåb. Evt. overnatning og spisning på Vingstedcentret for officials der hjælper alle 3 dage. Mest tid blev brugt på at snakke om vi skal/kan lave det selv, eller om vi skal gå sammen med en anden klub. Forskellige muligheder blev vendt. Det blev besluttet at Bestyrelsen afdækker hvor mange hjælpere, der ca. skal bruges, og hvor mange vi kan forvente at disponere over.
Planche 4: Fordele og muligheder ved Vingsted blev gennemgået
Planche 5: Tanker om Frederikshåb, bemærk at der endnu ikke foreligger tilladelser
Planche 6: Planer/tanker omkring DM Mellem i 2026. Enighed om at vi ikke skal lave andre større løb samme år.
Planche 7: Supplerende tanker.
”WOC after party” – var en drøm om at lave en sprint-weekend efter WOC, f.eks. i år, hvor vi tilbød løb på nogle af de træningskort, som ikke er blevet brugt til åbne løb, så andre kunne få mulighed for at prøve kort og terræner. Det kunne f.eks. være Vejen, Kolding Nord og Fredericia City. Det er nok for omfattende at gennemføre.
Enighed om at vi skal/kan genbruge erfaringer og materiel m.m. fra WOC ved vores stævner de kommende år.
Korttegning – vi forventer fortsat at bruge betalt korttegning ved GT Maps til nytegnede kort, og som udgangspunkt selv opdatere eksisterende kort. Dog kan det komme på tale at betale GT Maps for opdatering af Marielund-kortet, som vi bruger mest, og som trænger til en gennemgang.
Der er ledige pladser i et nyt Arrangementsudvalg – snak med Per hvis det har interesse.
Opsamling på klubaften i februar og marts
Klubaften 2 – 2023-sæsonen: Træning, divisionsturnering, klubmesterskaber, klubture, KOK-stævner, rekruttering.
Planche 2: Onsdagstræning ”forårs-starter” efter overgang til sommertid, første gang d. 29. marts -måske med tyvstart d. 22. marts. Ingen træning i påskeugen. Varierede terræner, som regel i nærheden af Bøgelund. Enkelte gange træning længere væk, hvor der organiseres transport. Der laves banelæggeraften som optakt til sæsonen, hvor træningerne fordeles mellem potentielle banelæggere, indbydelse følger. Nogle træninger bliver med tema/moment, men der vil også være normale baner. Der bliver ikke særskilt ungdomstræning, men ungdomsløbere kan træne på samme baner som voksne. Flere vil gerne hjælpe med at koordinere og der laves en gruppe af hjælpere, der tager imod ungdom og nye løbere samt følger op efter træningen.
Planche 3: Divisionsturnering. Der bliver kun 2 indledende matcher i 2023. 16/4 i Kærgaard Plantage og 3/9 i Gråsten. Vi skal virkelig samle mange, hvis vi skal lykkes med at kvalificere os til landsfinalen i Viborg d. 8/10. Kan blive svært nok at undgå sidstepladsen og dermed rykke ned i 2. division. Klubben betaler startafgift, husk gerne selv at taste tilskuddet i O-service ved tilmelding. Der bliver ikke fælles bustransport, men vi vil forsøge at organisere mere fælles transport.
Planche 4: Klubmesterskaber. Klubmesterskab Sprint er planlagt til 31/5 i Kolding City, Klubmesterskab Lang 17/9 i Hønning - i forbindelse med klubtur på Rømø, på vejen hjem – man kan også deltage i klubmesterskab uden at deltage i klubturen. Klubben betaler startafgift til klubmesterskaber. Klubmesterskab Nat ikke endelig planlagt endnu, men bliver omkring 1/11 og ikke for langt fra Kolding.
Planche 5: Klubture. Der bliver ikke en samlet klubtur i Påsken i år, vi er for sent ude og har ikke kunnet finde noget der kunne bruges. Flere arrangerer på egen hånd. Klubtur til Rømø 15-17/9 med klubmesterskab på vejen hjem om søndagen.
Planche 6: KOK-arrangementer – åbne løb m.m. i 2023.
30/4: 2.divisionsmatch i Harte Skov, hjælpere kan melde sig til Vivi (stævneleder). Per er banelægger.
24/5: For første gang deltager vi som arrangører ved Skole-OL. Løb for kommunens 5.klasser i Hylkedal (arrangeres sammen med atletik) - kl. 9-13, hjælpere tilmelder sig til Per. Vi tager os også af ”Førstehjælp”. Pæn indtjening til klubben.
31/5: Klubmesterskab Sprint i Kolding, afløser onsdagstræning denne aften. Start/mål ved Vifdam.
16-18/6: Vi er medarrangører af DM i Mountainbike-orientering sammen med 6 andre klubber i Sydkredsen. Fredag aften laver vi sprint i Kolding Syd/Dalby.
Samme weekend laver Niels og Anders Fidusløb, det bliver lørdag eftermiddag.
19/8: Denne weekend er der JFM-weekend, hvor vi laver JFM-stafet om lørdagen, endnu ikke helt på plads hvilken skov det bliver. GORM Jelling laver JFM Lang om søndagen. (JFM står for Jysk-Fynske Mesterskaber).
Planche 7: Rekruttering. Der nedsættes et ”Rekrutterings-udvalg”. Vi planlægger at deltage i Find Vej-kampagnen i starten af maj og fortsætte maj måned ud.

Klubaften i marts:
Gennemgang af nye faciliteter i O-service v. Per. Ungdomsløbere (og forældre) må gerne huske at lægge klubtilskud ind ved tilmelding af børn/ungdom (indtil 20 år). Egenbetaling 20 kr. – resten tastes som klubtilskud (ved DM og Påskeløb er egenbetaling dog 50 kr.).
Gennemgang af orienteringsløbs-baserede programmer til PC og telefon v. Nicolai.
Primært O-Track som vi opfordrer til at bruge. O-Track virker i kombination med Garmin og Strava. Installering er lidt kompliceret men vi hjælper gerne. Nicolai gennemgik plancher der kan rekvireres hos Nicolai. Når først det er etableret fungerer det rigtig godt.
Derudover også en præsentation af Usynlig-O og O-range, hvor man kan løbe uden poster.

 

Menu