Kontingent

Kontingent for Kolding Orienterings Klub

Kontingentet er for et år og betales hvert år i marts.

0-7 år

50 kr.

8-24 år

400 kr.

Senior (25-)

600 kr.

Passive

300 kr.

Familie-ungdom (8-24 år)

300 kr.

Familie-senior (25-)

500 kr.

Kontingent indbetales på konto: reg. nr. 7040, konto nr. 0121557

Kolding Orienterings Klub | Bramdrupskovvej 40 | 6000 Kolding